Isergebirge Buchenwälder-UNESCO

Ein besonders interessantes Gebiet für unsere Kunden in der Nähe unseres Hotels, buchstäblich zur Hand - Isergebirge Buchenwald Es ist ein nationales Naturschutzgebiet, das am 16. August 1999 durch Zusammenlegung der ursprünglich sieben nationalen Naturschutzgebiete, Frýdlantské ., geschaffen wurde cimbuří und Paličník. Erlass des Umweltministeriums Nr. 200/1999. Im Juli 2021 wurden sie als erstes tschechisches Naturdenkmal in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Es umfasst 27 km2, während die Kerngebiete eine Fläche von 950.9252 ha und gleichzeitig die deklarierte Schutzzone von 1750.4101 ha einnehmen. Sechs der ursprünglich sieben Vorbehalte wurden 1960 eingerichtet, und 1965 wurde der siebte Teil erklärt. Das ganze Gebiet liegt in der 1. Zone des Landschaftsschutzgebietes Isergebirge. Hauptschutzgegenstand ist ein relativ gut erhaltener Wald ohne nennenswerte Veränderungen durch den Menschen. Das Gebiet ist ziemlich groß und bietet daher eine große Vielfalt an Flora und Fauna. Es geht jedoch nicht darum, ein isoliertes Gebiet zu deklarieren, sondern es an bereits bestehende, unter dem Namen der ursprünglichen Buchenwälder der Karpaten und anderer Gebiete Europas geschützte Orte anzuschließen. Ende 2019 umfasste diese Welterbeliste bereits insgesamt 78 Stätten in zwölf europäischen Ländern. Das Gebiet der Buchenwälder des Isergebirges ist bei Touristen und Kletterern sehr beliebt und ist vor allem wegen der großen Anzahl von Felsformationen und Aussichtspunkten interessant, die aufgrund der großen Neigung des Geländes einen Blick auf die Umgebung ermöglichen. Zu den Favoriten zählen die Denkmäler des Isergebirges, die an gefallene Holzfäller, an Zusammenstöße zwischen Wilderern und Wildhütern oder an diejenigen erinnern, die sich in den Bergen das Leben genommen haben. Diese Denkmäler zu finden ist eine beliebte Aktivität. Durch den Ort führt der Lehrpfad Oldřichovské Haine und Steine, und dann befinden sich fünf der dreizehn Stationen des Lehrpfades Isergebirgswald im Ort Malý Štolpich.

Jizerské hory a jejich okolí

ukrývají nespočet krás, které stojí za to, abychom se s Vámi podělili o jejich kouzlo. Ale nebojte se, neseznámíme Vás pouze jen s těmito přírodními krásami, ale i s těmi kulturními, jejichž historie nás společně zavede o několik století nazpět.

Podívejte se i za hranice do Polska a Německa
Lázně se nachází na výhodném místě - téměř na hranicích s Německem a Polskem - pojďte tedy s námi navštívit naše sousedy a poznejme tak žijí - objevujme jejich kulturu, nahleďme do různorodých kuchyní, procestujme místní přírodní krásy.

Jizerskohorské bučiny-UNESCO

Pro naše klienty je obzvláště turisticky zajímavá oblast v okolí našeho hotelu a to na doslova dosah ruky-Jizerskohorské bučiny .Je to  národní přírodní rezervace, která vznikla 16. srpna 1999 sloučením původních sedmi národních přírodních rezervací ŠpičákStržový VrchPoledníkŠtolpichyTišinaFrýdlantské cimbuří a Paličník . Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 200/1999. V červenci 2021 se staly první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO.K Bučinám se lehce a po označených stezkách dostanete pře obec Bílý Potok pod Smrkem(Smědava);přes obec Ferdinandov(Hejnice-Viničná ztezka);přes Raspenavu(Liberecká silnice)

Rozkládá se na 27 km², přičemž jádrové oblasti zabírají území o velikosti 950,9252 ha a současně vyhlášené ochranné pásmo 1750,4101 ha. Šest z původních sedmi rezervací vzniklo roku 1960, roku 1965 byla vyhlášena sedmá část. Celá oblast leží v 1. zóně CHKO Jizerské hory. Hlavním předmětem ochrany je lesní poměrně zachovalý  porost bez podstatných změn způsobených člověkem. Území je značně rozsáhlé a poskytuje tedy velkou rozmanitost jak v oblasti flory tak fauny.

Nejedná se však o vyhlášení jednoho izolovaného území, ale o připojení k již existujícím lokalitám chráněným pod názvem Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy. Tato položka na seznamu světového dědictví zahrnovala ke konci roku 2019 již celkem 78 lokalit ve dvanácti evropských zemích.

Oblast Jizerskohorských bučin je turisty a horolezci velmi oblíbená a je zajímavá především značným počtem skalních útvarů a vyhlídek, které vlivem velké svažitosti terénu poskytují výhled do okolí. Mezi oblíbené patří Jizerskohorské pomníčky, což jsou památky na padlé dřevorubce, na střety mezi pytláky a hajnými nebo na ty, kteří si v horách sami vzali život. Hledání těchto pomníčků patří mezi oblíbené aktivity. Lokalitou prochází naučná stezka Oldřichovské háje a skály, a pak se na území lokality, oblasti Malého Štolpichu, nachází pět ze třinácti zastavení naučné stezky Lesy Jizerských hor.

Výlety do okolí lázní a další významná místa obce Hejnice

Významné poutní město, jehož historie sahá až do 13.stol. Významnou stavbou je památkově chráněný kostel Nanebevzetí panny Marie. Původem dnešního kostela byl gotický dům páně z roku 1472. Dnes Hejnice opět navazují na své historické přání působit jako tradiční poutní místo. Nezapomenutelné jsou koncerty klasické hudby, které se pořádají v kostele Nanebevzetí panny Marie.

Singltrek pod Smrkem

Singltrek pod Smrkem je první síť singltrekových stezek v České republice navržená pro maximální prožitek z jízdy na kole a s respektem k přírodě. Singltrek pod Smrkem je výsledek projektu, hledající oživení cestovního ruchu na severní straně Jizerských hor, a který by současně nikterak neohrozil zdejší krásnou lesnatou přírodu. Při důkladném vyhodnocení projektu se prokázalo, že singltrek je pro okolí Smrku tou nejvhodnější možností.

Weiter lesen