ukrývají nespočet krás, které stojí za to, abychom se s Vámi podělili o jejich kouzlo. Ale nebojte se, neseznámíme Vás pouze jen s těmito přírodními krásami, ale i s těmi kulturními, jejichž historie nás společně zavede o několik století nazpět.

Podívejte se i za hranice do Polska a Německa
Lázně se nachází na výhodném místě - téměř na hranicích s Německem a Polskem - pojďte tedy s námi navštívit naše sousedy a poznejme tak žijí - objevujme jejich kulturu, nahleďme do různorodých kuchyní, procestujme místní přírodní krásy.

Jizerskohorské bučiny-UNESCO

Pro naše klienty je obzvláště turisticky zajímavá oblast v okolí našeho hotelu a to na doslova dosah ruky-Jizerskohorské bučiny .Je to  národní přírodní rezervace, která vznikla 16. srpna 1999 sloučením původních sedmi národních přírodních rezervací ŠpičákStržový VrchPoledníkŠtolpichyTišinaFrýdlantské cimbuří a Paličník . Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 200/1999. V červenci 2021 se staly první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO.K Bučinám se lehce a po označených stezkách dostanete pře obec Bílý Potok pod Smrkem(Smědava);přes obec Ferdinandov(Hejnice-Viničná ztezka);přes Raspenavu(Liberecká silnice)

Rozkládá se na 27 km², přičemž jádrové oblasti zabírají území o velikosti 950,9252 ha a současně vyhlášené ochranné pásmo 1750,4101 ha. Šest z původních sedmi rezervací vzniklo roku 1960, roku 1965 byla vyhlášena sedmá část. Celá oblast leží v 1. zóně CHKO Jizerské hory. Hlavním předmětem ochrany je lesní poměrně zachovalý  porost bez podstatných změn způsobených člověkem. Území je značně rozsáhlé a poskytuje tedy velkou rozmanitost jak v oblasti flory tak fauny.

Nejedná se však o vyhlášení jednoho izolovaného území, ale o připojení k již existujícím lokalitám chráněným pod názvem Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy. Tato položka na seznamu světového dědictví zahrnovala ke konci roku 2019 již celkem 78 lokalit ve dvanácti evropských zemích.

Oblast Jizerskohorských bučin je turisty a horolezci velmi oblíbená a je zajímavá především značným počtem skalních útvarů a vyhlídek, které vlivem velké svažitosti terénu poskytují výhled do okolí. Mezi oblíbené patří Jizerskohorské pomníčky, což jsou památky na padlé dřevorubce, na střety mezi pytláky a hajnými nebo na ty, kteří si v horách sami vzali život. Hledání těchto pomníčků patří mezi oblíbené aktivity. Lokalitou prochází naučná stezka Oldřichovské háje a skály, a pak se na území lokality, oblasti Malého Štolpichu, nachází pět ze třinácti zastavení naučné stezky Lesy Jizerských hor.